Badania wykonywane po stracie ciąży

Ustalenie płci płodu po poronieniu

  • NZOZ Genom oferuje oznaczenie płci płodu z tkanek po poronieniu / trofoblastu metodą cytogentyki molekularnej FISH.
  • Cena badania 550 zł
  • By wykonać badanie należy postępować zgodnie z procedurą NZOZ GENOM – dostępna procedura

Oznaczenie metodą cytogenetyki molekularnej FISH – trisomia 21, 18, 13, X, Y)

  • W tym badaniu technika FISH jest stosowana na jądrach interfazowych niehodowanych komórek z tkanek po poronieniu / trofoblastu. Stosowane są sondy specyficzne dla chromosomów 13, 18, 21, X i Y, dzięki czemu możemy wykluczyć lub potwierdzić występowanie zespołu Downa, Patau i Edwardsa oraz aneuploidie chromosomów płci. Badanie to nie daje możliwości stwierdzenia aneuploidii pozostałych chromosomów oraz aberracji strukturalnych.
  • Cena badania 900,00
  • By wykonać badanie należy postępować zgodnie z procedurą NZOZ GENOM – dostępna procedura.

 

Załącznik 4 Zlecenie badania laboratoryjnego FISH w celu ustalenia płci z tkanek poronionego płodu

Załącznik 5 Deklaracja świadomej zgody na wykonanie badań genetycznych z tkanek poronionego płodu w celu oznaczenia płci płodu metodą FISH

Zapewniamy profesjonalna opiekę i większość badań nieodpłatnie.

Umów się na wizytę
SZYBKI KONTAKT

ul. Główna 11 - pawilon A1
41-711 Ruda Śląska
e-mail: fundacja@godulahope.pl