Fundacja Godula-Hope
– cele fundacji

Celem fundacji jest:

  • Wspieranie programów wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych oraz metod ich leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem kobiecych narządów rodnych,
  • Wspieranie działań w zakresie edukacji medycznej dotyczącej rozpoznawania chorób nowotworowych u kobiet,
  • Świadczenie pomocy medycznej w ramach programu wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych oraz metod ich leczenia,
  • Doskonalenie kadr lekarskich, pielęgniarskich i innych zawodów związanych z medycyną w zakresie programu wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych oraz metod ich leczenia,
  • Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym oraz w sytuacjach szczególnych innym podmiotom zarówno w kraju i za granicą.

Realizując program wczesnego wykrywania raka jajnika wykonaliśmy już kilkadziesiąt tysięcy badań, a ilość pacjentek zgłaszających się do Fundacji stale wzrasta.

zapraszamy wszystkie panie:

By realizować wyznaczone przez naszą Fundację cele powołaliśmy do życia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GENOM, w którym wykonujemy szereg badań – wśród nich są badania prenatalne, mammograficzne. Prowadzimy poradnię genetyczną.

Zapewniamy profesjonalna opiekę i większość badań nieodpłatnie.

Umów się na wizytę
SZYBKI KONTAKT

ul. Główna 11 - pawilon A1
41-711 Ruda Śląska
e-mail: fundacja@godulahope.pl

O fundacji

Fundacja Godula-Hope funkcjonuje od 1997 roku. Została ona utworzona z inicjatywy lekarzy Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Miejskiego nr 2 w Rudzie Śląskiej, w celu propagowania profilaktycznych badań, edukacji medycznej i wspierania walki związanych z „cichym zabójcą kobiet” – rakiem jajnika.