Badania w ciąży:
Śląsk

I trymestr

1-trymestrBadanie w I trymestrze należy wykonać między 11 a 13 +6 tygodniem ciąży. Długość CRL płodu na tym etapie ciąży wynosi 45- 84 mm. Ważne jest, aby badanie wykonać w tym okresie, ponieważ tylko wtedy program ASTRAIA (rekomendowany przez FMF) będzie mógł wyliczyć statystyczne ryzyko wystąpienia aberracji chromosomalnych u płodu.

Badanie ultrasonograficzne wykonane w tym okresie ciąży oprócz oszacowania indywidualnego ryzyka wystąpienia wady genetycznej na podstawie markerów genetycznych ( NT- przezierność karkowa, NB- kość nosowa, przepływ w DV oraz zastawkę trójdzielną) umożliwi ocenę anatomii płodu. Już wiele wad płodu na tym etapie ciąży może zostać wykluczona. Ponadto oceniony zostanie również wiek ciążowy, a w przypadku ciąży bliźniaczej określenie jej kosmówkowości co ma istotne znaczenie w dalszym prowadzeniu ciąży bliźniaczej.

Badanie wykonuje się na aparatach ultrasonograficznych o najwyższej rozdzielczości (Voluson E8 Expert 13). Badanie wykonuje tylko lekarz posiadający certyfikat FMF. W tym tez okresie ciąży pacjentce należy zaproponować wykonanie testu biochemicznego z surowicy krwi- Testu PAPP-A)

II trymestr

2-trymestrBadanie II trymestru wykonujemy między 18-23 tygodniem ciąży. Badanie w tym okresie ciąży polega na ocenie anatomii płodu. Lekarz przeprowadzający badanie oceni wszystkie narządy płodu – głowę, twarzyczkę, serce, płuca, narządy jamy brzusznej, ścianę brzucha, kręgosłup, kończyny górne i dolne oraz płeć. Ponadto wykonana zostanie biometria (pomiary części ciała) na podstawie, której wyliczona zostanie szacunkowa masa płodu. Ocenie poddana zostanie ilość płynu owodniowego oraz funkcja łożyska.

Badanie wykonuje się na aparatach ultrasonograficznych o najwyższej rozdzielczości (Voluson E8 Expert BT 12). Badanie wykonuje tylko lekarz posiadający certyfikat FMF. Na życzenie pacjentki badanie może zostać nagrane na płycie DVD. Nigdy nie jest nagrywana całość badania. Nagrywany jest fragment badania z najciekawszymi ujęciami płodu (czas nagrania to ok.3- 5 minut).

W tracie badania na życzenie pacjentki może być włączona funkcja 3D/4D i HD Live. W przypadku wykrycia wady u płodu lekarz na życzenie pacjentki umożliwi konsultację z lekarzem pediatrą specjalistą z zakresu wykrytej wady oraz lekarzem genetykiem.

III trymestr

Badanie III należy wykonać między 28-32 tygodniem ciąży. Badanie w tym okresie ciąży polega na ocenie anatomii płodu. Lekarz przeprowadzający badanie oceni wszystkie narządy płodu- głowę, twarzyczkę, serce, płuca, narządy jamy brzusznej, ścianę brzucha, kręgosłup, kończyny górne i dolne oraz płeć. Ponadto wykonana zostanie biometria (pomiary części ciała) na podstawie, której wyliczona zostanie szacunkowa masa płodu. W badaniu za pomocą Dopplera sprawdzony zostanie dobrostan płodu. W badaniu tym ocenia się przepływy obwodowe – w tętnicy i żyle pępowinowej, tętnicy środkowej mózgu, przewodzie żylnym (DV) oraz tętnicach macicznych. Wszystkie te pomiary pozwolą na kontrolę krążenia maciczno-łożyskowo-płodowego. Ocenie poddana zostanie ilość płynu owodniowego. W badaniu lekarz określi położenie płodu co pozwoli na wybór rodzaju porodu (poród drogami/siłami natury, cięcie cesarskie).

Badanie wykonuje się na aparatach ultrasonograficznych o najwyższej rozdzielczości (Voluson E8 Expert BT 12). Badanie wykonuje tylko lekarz posiadający certyfikat FMF. Na życzenie pacjentki badanie może zostać nagrane na płycie DVD. Nigdy nie jest nagrywana całość badania. Nagrywany jest fragment badania z najciekawszymi ujęciami płodu (czas nagrania to ok.3- 5 minut).

W tracie badania na życzenie pacjentki może być włączona funkcja 3D/4D i HD Live.

Badanie 3D/4D i HD LIVE

W tracie badania na życzenie pacjentki może być włączona funkcja 3D/4D i HD Live. Technologia 3D/4D umożliwia nie tylko pokazanie przyszłym rodzicom twarzyczki, mimiki , piąstek, stóp czy narządów płciowych. Badanie trójwymiarowe służy lekarzowi do diagnostyki wad twarzy, kręgosłupa, kończyn czy powłok brzusznych. Technika HD LIVE pokazuje płód w 3D/4D jeszcze bardziej realistycznie. Zobaczenie przez rodziców twarzyczki dziecka w obrazie 3D/4D HD LIVE to niesamowite przeżycie.

Warunkiem do wykonania badania w 3D/4D jest „dobra” echogeniczność tkanek pacjentki oraz odpowiednie ustawienie płodu.

Galeria 1

Galeria 2

Zapewniamy profesjonalna opiekę

Umów się na wizytę
SZYBKI KONTAKT

ul. Główna 11 - pawilon A1
41-711 Ruda Śląska
e-mail: fundacja@godulahope.pl