Badania
biochemiczne

Badania prenatalne płodu – badania biochemiczne

mprobowkiZgodnie z obecnie panującymi poglądami, testy biochemiczne stanowią stały, uzupełniający element nieinwazyjnej diagnostyki przedurodzeniowej.

W trosce o najwyższą jakość diagnostyki prenatalnej, w naszym ośrodku znajduje się jeden z najnowocześniejszych analizatorów biochemicznych Perkin Elmer’s DELFIA Xpress, oficjalnie zaakceptowany przez Fundację Medycyny Płodowej (The Fetal Medicine Foundation).

System ten pozwala na określenie poziomu białka ciążowego typu A (PAPP-A) i wolnej podjednostki gonadotropiny kosmówkowej (wolne βhCG) w surowicy krwi matki i w połączeniu z badaniem przezierności karkowej (NT) wykrywa 90 % przypadków zespołu Downa i innych zespołów wad chromosomowych pomiędzy 11-14 tygodniem ciąży.

Aktualnie test PAPP-A jest badaniem o najwyższej czułości w wykrywaniu zespołu Downa. Dysponujemy specjalistycznym oprogramowaniem wspomagającym interpretację wyników. Pacjentkom, u których szacowane ryzyko jest wysokie proponujemy poradę genetyczną i wykonanie badań inwazyjnych w naszym ośrodku (biopsji kosmówki lub amniopunkcji) oraz analizy cytogenetycznej (oznaczenie kariotypu płodu).

Ryzyko wystąpienia wady chromosomalnej u płodu dotyczy kobiety w każdym wieku. Nowoczesne metody obliczania indywidualnego ryzyka biorą pod uwagę ryzyko związane z wiekiem, dane z wywiadu lekarskiego oraz szereg czynników, które zależą od wyników badań wykonanych w trakcie ciąży.

Do zalecanych obecnie standardów w pierwszym trymestrze, a ściślej w przedziale od 10 do 13+6 tygodnia ciąży należy, poza ocenianą w USG przeziernością karku płodu, oznaczanie PAPP-A (białko związane z ciążą typu A) oraz podjednostki β wolnej gonadotropiny kosmówkowej (β-hCG). Wzrost poziomu β-hCG oraz obniżający się do 13 tygodnia poziom PAPP-A w skojarzeniu z ultrasonograficzną oceną przezierności karku (NT) pozwala na wykrywalność rzędu 87 – 90% przypadków zespołu Downa i innych trisomii u płodu, przy 5% wyników fałszywie dodatnich.

Test PAPP-A jest wykonywany pomiędzy 10 a 14 tygodniem ciąży jako badanie przesiewowe głównie w kierunku zespołu Downa, zespołu Edwardsa i zespołu Pataua u płodu. Jest odpowiedni u pacjentek w każdym wieku.

Zapewniamy profesjonalna opiekę

Umów się na wizytę
SZYBKI KONTAKT

ul. Główna 11 - pawilon A1
41-711 Ruda Śląska
e-mail: fundacja@godulahope.pl