Badania wykonywane po stracie ciąży

Do poniższych badań należy pobrać jałowo kilkanaście kosmków bądź fragment 2 cm łożyska.

Do wykonania badania metoda FISH lub metodą PCR potrzebne jest skierowanie na badanie wystawione przez lekarza z oddziału ginekologiczno-położniczego

Bardzo ważne !

Przeczytać poniższe procedury (oraz pobrać załącznik 4 i 5):

Oznaczenie metodą PCR

  • By wykonać badanie należy postępować zgodnie z procedurą NZOZ GENOM – dostępna procedura
  • Załącznik 4 Skierowanie na badania laboratoryjne w celu wykonania badań genetycznych z kosmówki poronionego płodu metodą FISH (850 zł) lub metodą PCR (390 zł). Badanie w celu ustalenia płci.
  • Załącznik 5 Deklaracja świadomej zgody na wykonanie badań genetycznych z tkanek poronionego płodu w celu oznaczenia płci płodu metodą FISH
  • Cena badania metodą PCR 390 zł

Oznaczenie metodą cytogenetyki molekularnej FISH – trisomia 21, 18, 13, X, Y

  • By wykonać badanie należy postępować zgodnie z procedurą NZOZ GENOM – dostępna procedura
  • Załącznik 4 Skierowanie na badania laboratoryjne w celu wykonania badań genetycznych z kosmówki poronionego płodu metodą FISH (850 zł) lub metodą PCR (390 zł). Badanie w celu ustalenia płci.
  • Załącznik 5 Deklaracja świadomej zgody na wykonanie badań genetycznych z tkanek poronionego płodu w celu oznaczenia płci płodu metodą FISH
  • Cena badania metodą FISH 850 zł
  • W badaniu techniką FISH jest stosowana na jądrach interfazowych niehodowanych komórek z tkanek po poronieniu / trofoblastu. Stosowane są sondy specyficzne dla chromosomów 13, 18, 21, X i Y, dzięki czemu możemy wykluczyć lub potwierdzić występowanie zespołu Downa, Patau i Edwardsa oraz aneuploidie chromosomów płci. Badanie to nie daje możliwości stwierdzenia aneuploidii pozostałych chromosomów oraz aberracji strukturalnych.

Opakowanie do pobrania materiału dostępne w siedzibie:

Zapewniamy profesjonalna opiekę

Umów się na wizytę
SZYBKI KONTAKT

ul. Główna 11 - pawilon A1
41-711 Ruda Śląska
e-mail: fundacja@godulahope.pl