Ginekolog – profilaktyka chorób nowotworowych

 • Programy Edukacyjne
 • Program Wczesnego Rozpoznawania Chorób Nowotworowych Piersi
 • Program Wczesnego Rozpoznawania Chorób Nowotworowych Jajnika

Programy Edukacyjne

Misją Fundacji Godula-Hope jest promocja zdrowia. W tym celu razem z Państwową Powiatową Inspekcją Sanitarną w Rudzie Śląskiej realizujemy następujące programy edukacyjne:

 1. Program z zakresu profilaktyki nowotworów piersi „Różowa Wstążeczka”,
 2. Program profilaktyki raka jajnika,
 3. Program „Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej”.

Programy skierowane są do uczennic szkół ponadgimnazjalnych z terenu Rudy Śląskiej. Zajęcia w ramach programów profilaktyki nowotworów piersi i raka jajnika prowadzone były w budynku Fundacji Godula-Hope, w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja 339. Od czerwca 2014 w nowej siedzibie Fundacji przy ulicy Głównej 11. Zakres zajęć edukacyjnych obejmuje prezentację aparatury medycznej, przy użyciu której wykonywane są badania mammograficzne i ultrasonograficzne, omawiana jest diagnostyka i działania profilaktyczne z zakresu wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych piersi i raka jajnika. Edukacja w ramach programu „Różowa Wstążeczka” została rozpoczęta w 2005r. i jest kontynuowana, a także poszerzono działania edukacyjne na kolejne lata. Edukacja w ramach Programu „Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej” obejmuje szkolenie dla pedagogów szkolnych i pielęgniarek środowiska szkolnego.

Jednocześnie Fundacja Godula-Hope prowadzi kampanię edukacyjno-informacyjną za pomocą ulotek i plakatów.

Program Wczesnego Rozpoznawania Chorób Nowotworowych Piersi

Fundacja „Godula-Hope” i NZOZ „Genom” zapraszają w ramach „Programu profilaktyki raka piersi” wszystkie panie w wieku 50 – 69 lat, które ostatnie badania mammograficzne wykonywały 2 lata temu i więcej na bezpłatną mammografię (prosimy o zabranie dowodu osobistego z numerem PESEL. Jeśli wcześniej były wykonywane mammografie prosimy o przyniesienie na badania poprzednie zdjęcia i wyniki).

Rak piersi jest najczęściej występującą chorobą nowotworową kobiet. Liczba chorujących na raka piersi kobiet znacznie wzrosła na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Powodem takiej dysproporcji jest najprawdopodobniej zwiększenie wykrywalności raka piersi we wczesnym stadium choroby, co stało się możliwe dzięki udziałowi kobiet z grup wysokiego ryzyka w podstawowych badaniach skriningowych, takich jak mammografia czy USG piersi. Ważnymi czynnikami ryzyka raka piersi są: wczesny wiek pierwszej miesiączki, późny wiek ostatniej miesiączki, wystąpienie raka piersi u krewnych I stopnia czy pierwsza ciąża powyżej 30 roku życia. Uważa się, że otyłość, brak dzieci oraz życie w mieście przemysłowym są dodatkowymi czynnikami ryzyka choroby nowotworowej piersi. Jako, że nie znane są skuteczne metody zapobiegania rakowi piersi, wszystkie wysiłki zmierzające do zmniejszenia śmiertelności z powodu tej choroby skupiają się na organizacji efektywnych programów skrininowych skierowanych do grup wysokiego ryzyka a opartych na badaniach mammograficznych. Wszystkie pacjentki z wykrytą patologią skierowano do diagnostyki inwazyjnej i leczenia szpitalnego.

Spodziewane wyniki projektu

 • Kontynuacja kompleksowego programu wczesnej diagnostyki raka piersi opartego na badaniach mammograficznych
 • Zwiększenie wykrywalności wczesnych stadiów raka piersi
 • Poprawa wyników leczenia raka piersi
 • Zmniejszenie śmiertelności w wyniku raka piersi
 • Obniżenie kosztów leczenia raka piersi
 • Zebranie i opracowanie rzetelnych danych epidemiologicznych dotyczących czynników ryzyka, zapadalności, śmiertelności w wyniku raka piersi w regionie miasta
 • Próba ukierunkowania przyszłych działań profilaktycznych

Program Wczesnego Rozpoznawania Chorób Nowotworowych Jajnika

Choroby nowotworowe to nieustannie narastający problem społeczny. Z dekady na dekadę rośnie liczba osób chorujących z powodu nowotworów złośliwych, często kończących się niestety śmiercią. Rak jajnika znajduje się obecnie na piątej pozycji na liście przyczyn zgonów kobiet. Mimo, iż zachorowalność na raka jajnika jest stosunkowo niewielka (ryzyko względne w ciągu całego życia 0,15%), śmiertelność z powodu tej choroby stale się zwiększa. Ma to związek z brakiem znanych sposobów zapobiegania i wczesnego wykrywania zmian nowotworowych oraz ich niezwykłą agresywnością i szybkością postępowania. Mimo, że badania nad epidemiologią raka wciąż trwają, to sądzi się, iż w etiologii tej choroby duże znaczenie mają zarówno czynniki etniczne czy socjoekonomiczne, jak również hormonalne i genetyczne. Od kilku lat na świecie podejmowane są wysiłki mające na celu zorganizowanie skutecznego programu przesiewowego w kierunku raka jajnika.

W Polsce jedynym przedsięwzięciem tego typu jest prowadzony przez Fundację Godula HOPE od 1997 roku Program Wczesnego Rozpoznawania Raka Jajnika. Do roku 2014 w ramach programu wykonaliśmy 28 tys. badań. Uczestniczkami programu są głównie mieszkanki Rudy Śląskiej. W naszej opinii istnieje olbrzymia potrzeba kontynuacji badań i gromadzenia jak największej ilości danych epidemiologicznych, tym samym korzyści z Programu Wczesnego Rozpoznawania Raka Jajnika można będzie porównać z danymi innych ośrodków i lepiej poznać nieznane mechanizmy epidemiologiczne tej strasznej choroby.

Spodziewane wyniki projektu

 • Kontynuacja kompleksowego programu wczesnej diagnostyki raka jajnika opartego na badaniach ultrasonograficznych na sprzęcie najnowszej generacji oraz, w wybranych przypadkach, na badaniach serologicznych (stężenie CA125 w surowicy)
 • Zwiększenie wykrywalności wczesnych stadiów raka jajnika
 • Poprawa wyników leczenia raka jajnika
 • Zmniejszenie śmiertelności w wyniku raka jajnika
 • Obniżenie kosztów leczenia raka jajnika
 • Zebranie i opracowanie rzetelnych danych epidemiologicznych dotyczących czynników ryzyka, zapadalności, śmiertelności w wyniku raka jajnika w regionie miasta
 • Próba ukierunkowania przyszłych działań profilaktycznych

Zapewniamy profesjonalna opiekę

Umów się na wizytę
SZYBKI KONTAKT

ul. Główna 11 - pawilon A1
41-711 Ruda Śląska
e-mail: fundacja@godulahope.pl