CIENKOWARSTWOWA CYTOLOGIA NA PODŁOŻU PŁYNNYM (LBC) 

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników rekomenduje LBC jako metodę zalecaną w  przesiewowych badaniach w kierunku raka szyjki macicy. 

CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA VS. CYTOLOGIA KONWENCJONALNA  
  • Lepsza jakość uzyskanego preparatu 
  • Poprawa jakości i wiarygodności wyniku; minimalizacja liczby wyników nieczytelnych 
  • Większa czułość i dokładność 
  • Lepsza wykrywalność wymazów w postaci LSIL i HSIL – istotne znaczenie w profilaktyce raka szyjki macicy 
  • Możliwość oceny z tego samego materiału obecności DNA HPV 

W naszym Laboratorium równocześnie (z tego samego materiału) możesz wykonać test w kierunku obecności 14 wysokoonkogennych typów HPV. (przekierowanie do informacji o teście na HPV?) 

Prawidłowy wynik LBC oraz ujemny wynik testu na HPV pozwala na powtórzenie cytologii dopiero za 3  lata. Badania przesiewowe mogą zapobiec ponad 70% diagnozom przypadków raka szyjki – czwartego najczęściej wykrywanego nowotwóru u kobiet na świecie. Rocznie zapada na niego 570 tys. kobiet, z których ~60% umiera.  

PAMIĘTAJ – rak szyjki macicy jest jedną z najskuteczniej uleczalnych  form raka jeśli zostanie WCZEŚNIE WYKRYTY – w przypadku przedinwazyjnego raka szyjki macicy można uzyskać AŻ 99,9% wyleczeń!