Infekcje Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma Spp., Ureaplasma Spp. przenoszone drogą płciową, często przebiegające bezobjawowo, mogą być przyczyną niepłodności żeńskiej i męskiej. 

Konsekwencją zakażenia Chlamydia trachomatis mogą być: zapalenie cewki moczowej, śluzowo-ropne zapalenie szyjki macicy, stany zapalne jajowodów (uznane za główny czynnik etiologiczny niepłodności mechanicznej), zapalenie macicy, narządów miednicy małej, zwiększona częstość ciąż ektopowych i  niepłodności, zapalenie spojówek lub płuc u noworodków, ciąża pozamaciczna (powikłanie). W  przypadku mężczyzn zakażenie tą bakterią odpowiada za zapalenie najądrza i  jąder, upośledzenie ruchliwości plemników i ich przedwczesne obumieranie, zaburzenie liczby, morfologii i ruchliwości plemników, produkcję przeciwciał przeciwplemnikowych (współistnienie przeciwciał przeciwplemnikowych i infekcji Chlamydia trachomatis stwierdza się u 25% mężczyzn leczonych z  powodu niepłodności).

Zakażenia Neisseria gonorrhoeae u kobiet odpowiadają za stan zapalny w obrębie miednicy (co może prowadzić do niepłodności), zapalenie cewki moczowej, zapalenie szyjki macicy, jajowodów, okołoporodowe zapalenie spojówek i rogówki u noworodków oraz ciążę pozamaciczną (powikłanie). U  mężczyzn powodują zapalenie najądrza i jąder.

Konsekwencją zakażenia Ureaplasma Spp. w przypadku kobiet może być zapalenie cewki moczowej, gorączka połogowa i niepłodność (powikłanie), zaś w przypadku mężczyzn zmniejszenie liczby plemników i ich ruchliwości oraz zaburzenie morfologii plemników.

Zakażenia Mycoplasma Spp. Powodują u kobiet zapalenie pochwy, szyjki macicy, cewki moczowej oraz narządów miednicy, a także reaktywne zapalenie stawów. Powikłaniem zakażania może być poród przedwczesny, poronienia i niepłodność. U mężczyzn zakażenie tą bakterią może powodować aglutynację plemników, zaburzenia morfologii, żywotności i ruchliwości plemników oraz obecność przeciwciał przeciwplemnikowych.

Jeśli planujesz zajść w ciążę lub w niej jesteś – zrób badania, chroń siebie i dziecko, bo zakażenia mogą prowadzić do groźnych konsekwencji, takich, jak

 • Nawracające poronienia
 • Urodzenie martwego dziecka
 • Śmierć noworodka
 • Wcześniactwo
 • Niska masa urodzeniowa noworodków
 • Upośledzenie umysłowe dziecka
 • Posocznica
 • Zapalenie płuc
Informacja o badaniu

Badanie polega na jakościowym oznaczeniu obecności DNA mikroorganizmów Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma Spp. lub w osobnym badaniu Ureaplasma Spp metodą real-time PCR. Stosowane testy posiadają certyfikację IVD-CE.

Wskazanie do badania
 • u osób z ropnymi infekcjami dróg moczowo-płciowych
 • u partnerów seksualnych osób ze zdiagnozowanym zakażeniem
 • u osób diagnozowanych w przypadku niepłodności
Materiał do badania

Wymaz z dróg moczowo-płciowych.

Uwaga! Przed badaniem należy zapoznać się z informacją odnośnie sposobu przygotowania do badania dostępną TUTAJ.

Skierowanie

Badanie możesz wykonać odpłatnie jako badanie prywatne.

Czas oczekiwania

Do 10 dni roboczych.

Cena badania

Wirus HPV (Human Papilloma Virus) to ludzki wirus brodawczaka, który odgrywa kluczową rolę w  powstawaniu stanów przedrakowych i raka szyjki macicy. Znanych jest ponad 200 różnych typów HPV, z których ~ 40 odpowiada za powstawanie infekcji dróg moczowo-płciowych u kobiet i mężczyzn. Infekcje HPV (Human Papilloma Virus)  – najczęściej diagnozowane zakażenia przenoszone drogą płciową.

Wyróżnia się dwa typy HPV:

 • wirusy niskiego ryzyka (niskoonkogenne): HPV typ 6, 11, 13, 30, 40, 42, 43, 44.
 • wirusy wysokiego ryzyka (wysokoonkogenne): HPV typ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 i 59

Zakażenia wirusem o niskim potencjale onkogennym (genotypy HPV występujące najczęściej w  populacji to HPV typ 6 i 11) najczęściej prowadzą do rozwoju łagodnych zmian zewnętrznych – brodawek płciowych i kłykcin kończystych lub płaskich występujących w okolicach narządów rozrodczych – w przypadku kobiet obrębie pochwy, sromu i szyjki macicy, a u mężczyzn w obrębie penisa, moszny i krocza lub w okolicach odbytu w przypadku obu płci.. 

Genotypy HPV o wysokim potencjale onkogennym prowadzą do rozwoju zmian dysplastycznych (CIN) i wykrywane są głównie w komórkach raka szyjki macicy (ponad 90%). HPV odpowiada za 90-99% przypadków raka szyjki macicy. Przetrwałe zakażenie którymkolwiek z wysokoonkogennych typów wirusa HPV związane jest z wysokim ryzykiem transformacji nowotworowej. Za około 55-60% przypadków raka szyjki macicy odpowiada HPV16. Kolejne 25-35% przypadków tego nowotworu związane jest z zakażeniem HPV18. HPV16 i 18 odpowiadają łącznie za 75% przypadków raka szyjki macicy. Pięć najczęściej rozpowszechnionych onkogennych typów HPV – HPV16, 18, 31, 33 i 45 odpowiada za rozwój blisko 98% przypadków raka szyjki macicy

Należy pamiętać, że zakażenie wysokoonkogennym typem HPV stanowi nieodzowny czynnik rozwoju raka szyjki macicy u kobiet, ale tego rodzaju infekcja może również odpowiadać za rozwój innych groźnych nowotworów – np. sromu, pochwy, odbytu czy prącia oraz głowy i szyi (w tym jamy ustnej, krtani, gardła).

W przypadku obecnego zakażenia wysokoonkogennym typem HPV ryzyko rozwoju raka szyjki macicy jest dodatkowo zwiększane przez inne czynnik, takie, jak długoletnia (trwająca 5-10 lat) antykoncepcja hormonalna, palenie tytoniu lub inne zakażenia przenoszone drogą płciową.

W przypadku Pacjentek z nieprawidłowym wynikiem cytologii (ASCUS, LSIL) u kobiet po 30 r.ż., wykrycie wysokoonkogennego typu HPV stanowi wskazanie do wykonania kolposkopii lub pobrania wycinka do oceny histopatologicznej, ponieważ istnieje zwiększone ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy.

Informacja o badaniu

Badanie pozwala na wykrywanie i genotypowanie HPV HCR (Human Papillomavirus, wirus brodawczaka ludzkiego) za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) warunkującej amplifikację regionu specyficznego dla genomu wirusa z wykorzystaniem DNA wyekstrahowanego z  materiału biologicznego. Metoda opiera się na jednoczesnej amplifikacji w czasie rzeczywistym (multiplex qPCR) fragmentów DNA genotypów HPV  16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 (zgodnie z  wytycznymi Polskiego Towarzystwa Ginekologów i  Położników oraz KiDL1) oraz fragmentu DNA genu β-globiny stanowiącego wewnętrzną kontrolę endogenną (IC). Test wykrywa 14 wysokoonkogennych typów HPV.

Obecność wysokoonkogennych genotypów HPV zwiększa ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy i  inne nowotwory HPV-zależne (nowotwory nosogardła (u obu płci), raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy, raka okolicy okołoodbytniczej i odbytu (u obu płci), raka penisa). Informacje o typie HPV i czasie trwania infekcji u osoby badanej są kluczowe w prognozowaniu ryzyka choroby. Badania przeprowadzono w obecności kontroli uzyskując dla nich prawidłowe wyniki. WYNIK NIEPRAWIDŁOWY to obecność któregokolwiek z  wysokoonkogennych genotypów HPV. WYNIK  PRAWIDŁOWY oznacza brak któregokolwiek z wysokoonkogennych genotypów HPV. Nie  można jednocześnie wykluczyć obecności innych genotypów HPV niż badane. Prawidłowy wynik NIE  WYKLUCZA także wpływu innych czynników związanych ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka szyjki macicy i inne ww. nowotwory.

Stosowany test posiada certyfikację IVD-CE.

Czułość testu: minimum 1×103 kopii DNA HPV / ml (materiał: wymaz z dróg moczowo-płciowych).

Liniowość testu: 103 – 108 kopii DNA HPV / ml.

1 Wytyczne dotyczące aplikacji testów molekularnych identyfikujących DNA HPV HR w profilaktyce szyjki macicy. Stanowisko ekspertów PTG i KIDL. Ginekol Pol. 2013, 84, 395-399.

Wskazanie do badania
 • Nieprawidłowy wynik cytologii (ASCUS, LSIL) u kobiet po 30 r.ż. 
 • U Pacjentek leczonych z powodu zmian dysplastycznych CIN lub mających w wywiadzie nieprawidłowe cytologie i ujemny wynik badania kolposkopowego/biopsji celowanej w celu przewidzenia u nich regresji lub nawrotu choroby.
 • Profilaktyka przeciwnowotworowa.
 • Nawracające zapalenia cewki moczowej.
 • Dla kobiet, które planują ciążę
Materiał do badania

Wymaz z szyjki macicy i miejsc chorobowo zmienionych (kobieta); wymaz z cewki moczowej i  miejsc chorobowo zmienionych (mężczyzna).

Uwaga! Przed badaniem należy zapoznać się z informacją odnośnie sposobu przygotowania do badania dostępną TUTAJ

Skierowanie

Badanie możesz wykonać odpłatnie jako badanie prywatne.

Czas oczekiwania

Do 10 dni roboczych.

Cena badania