Fundacja Godula-Hope
– cele fundacji

Celem fundacji jest:

  • Wspieranie programów wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych oraz metod ich leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem kobiecych narządów rodnych,
  • Wspieranie działań w zakresie edukacji medycznej dotyczącej rozpoznawania chorób nowotworowych u kobiet,
  • Świadczenie pomocy medycznej w ramach programu wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych oraz metod ich leczenia,
  • Doskonalenie kadr lekarskich, pielęgniarskich i innych zawodów związanych z medycyną w zakresie programu wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych oraz metod ich leczenia,
  • Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym oraz w sytuacjach szczególnych innym podmiotom zarówno w kraju i za granicą.

Realizując program wczesnego wykrywania raka jajnika wykonaliśmy już kilkadziesiąt tysięcy badań, a ilość pacjentek zgłaszających się do Fundacji stale wzrasta.

zapraszamy wszystkie panie:

Wyznaczone przez nas cele mogą zostać zrealizowane dzięki powołanemu do życia Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej GENOM, w którym przeprowadzamy szereg badań, wśród których są m.in. badania prenatalne oraz mammograficzne. Prowadzimy także poradnię genetyczną.

Zapewniamy profesjonalna opiekę

Umów się na wizytę
SZYBKI KONTAKT

ul. Główna 11 - pawilon A1
41-711 Ruda Śląska
e-mail: fundacja@godulahope.pl