Strona główna

BIOPSJA – rodzaj zabiegu diagnostycznego polegającego na pobraniu materiału biologicznego z tkanek podejrzanych o zmiany chorobowe.

Najważniejszym celem biopsji  jest szybkie i wiarygodne ustalenie czy zmiana jest łagodna czy też ma cechy nowotworu złośliwego. Znaczna część biopsji to biopsje cienkoigłowe i gruboigłowe. Polegają one na wkłuciu przez skórę igły o odpowiednio dobranej długości i grubości. Lekarz patomorfolog  wprowadza igłę do wnętrza  badanej zmiany i pobiera z niej fragment tkanki, natomiast lekarz radiolog przy pomocy głowicy USG przez cały czas czuwa nad tym, aby materiał biologiczny został precyzyjnie zaaspirowany z danej zmiany.

  • Biopsja cienkoigłowa – (BAC – biopsja aspiracyjna cienkoigłowa) – jest to najczęściej wykonywany rodzaj biopsji. Pozwala na pobranie materiału cytologicznego w postaci komórek i ocenę czy są to komórki nowotworowe czy też zdrowe. Badanie polega na aspiracji (zasysaniu) komórek z badanej tkanki poprzez wkłucie strzykawki z cienką igłą. Biopsja ta ma szerokie zastosowanie w przypadku raka piersi (badanie guza pierwotnego oraz węzłów chłonnych),czerniaka (ocena węzłów chłonnych), raka ślinianki, tarczycy i innych.
  • Biopsja gruboigłowa – (Core Biopsy, CB) – badanie polega na pobraniu materiału tkankowego, co pozwala na rozpoznanie nowotworu oraz określenie jego typu oraz cech biologicznych.  Zmiana zostaje nakłuta w znieczuleniu miejscowym  za pomocą igły o szerokim świetle, o średnicy ok.3 mm. Badanie to wykonuje się w przypadku raka piersi, mięsaków tkanek miękkich i innych nowotworów.