Strona główna

Wszyscy nasi specjaliści szkolili się w różnych państwach: Anglii, Niemczech, Belgii, Stanach Zjednoczonych oraz posiadają certyfikaty FMF (Fetal Medicine Foundation, Fundacja Medycyny Płodu) oraz PTG (Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego) uprawniające do wykonywania badań prenatalnych.

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sodowski
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sodowski
Specjalista Ginekolog-Położnik
Specjalista Perinatologii
lek. med. Daria Wójtowicz
lek. med. Daria Wójtowicz
Lekarz – położnictwo i ginekologia
lek. med. Jakub Toczek
lek. med. Jakub Toczek
Lekarz – położnictwo i ginekologia
dr n. med. Aneta Walaszek-Gruszka
dr n. med. Aneta Walaszek-Gruszka
Specjalista Ginekolog Położnik
lek. med. Szendzielorz Leszek
lek. med. Szendzielorz Leszek
Lekarz – położnictwo i ginekologia
lek. med. Jan Wieczorek
lek. med. Jan Wieczorek
Lekarz – położnictwo i ginekologia
lek. med. Wojciech Kurpas
lek. med. Wojciech Kurpas
Lekarz radiolog
lek. med. Barbara Pacut
lek. med. Barbara Pacut
Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
lek. med. Ewa Janowska - Tyc
lek. med. Ewa Janowska - Tyc
Lekarz – położnictwo i ginekologia
lek. med. Maria Zieleźnik – Suchanek
lek. med. Maria Zieleźnik – Suchanek
Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
dr n. med. Henryka Sodowska
dr n. med. Henryka Sodowska
Specjalista Diagnosta Laboratoryjny – laboratoryjna genetyka medyczna
lekarz – specjalista genetyki klinicznej
lek. med. Marta Nycz-Bochenek
lek. med. Marta Nycz-Bochenek
Lekarz – specjalista genetyki klinicznej
lek. med. Małgorzata Milejska - Lewandowska
lek. med. Małgorzata Milejska - Lewandowska
Specjalista Ginekolog Położnik
lek. med. Ruçi Aleksandra
lek. med. Ruçi Aleksandra
Lekarz – położnictwo i ginekologia
dr n. med. Agata Włoch
dr n. med. Agata Włoch
Specjalista Pediatrii i Kardiologii Dziecięcej
dr n. med. Jakub Staniczek
dr n. med. Jakub Staniczek
Lekarz – położnictwo i ginekologia
lek. med. Ewelina Stawicka – Ociepka
lek. med. Ewelina Stawicka – Ociepka
Lekarz – położnictwo i ginekologia
dr n. med. Anatol Wodołażski
dr n. med. Anatol Wodołażski
Lekarz – położnictwo i ginekologia
dr hab. n. med. Maciej Wybraniec
dr hab. n. med. Maciej Wybraniec
Lekarz kardiolog