Strona główna

W poradni genetycznej udzielane są porady dla następujących grup pacjentów:

  • pacjentki w ciąży w ramach programu badań prenatalnych, u których stwierdzono wzrost ryzyka urodzenia dziecka z zespołem wad genetycznych lub obciążonym wywiadem genetycznym
  • pacjenci z niepowodzeniami w rozrodzie (poronienia, urodzenie dziecka z wadami , niepłodność , przygotowanie do zapłodnienia, obciążony wywiad rodzinny chorobami genetycznymi np. mukowiscydozą, zespołami wad genetycznych , nosicielstwo nieprawidłowości chromosomowych)
  • pacjenci z obciążonym wywiadem rodzinnym chorobami nowotworowymi (nowotworami piersi, jajnika, jelita grubego, płuca, prostaty) i pacjentki z rozpoznanym nowotworem piersi lub jajnika
  • w trakcie porady po zakwalifikowaniu do badań genetycznych wydawane jest skierowanie na badania, następnie laboratorium wyznacza termin pobrania materiału do badania.
  • pacjenci z zaburzeniami krzepnięcia i podejrzeniem hemochromatozy.