Niepłodność dotyka obecnie wiele małżeńskich par i stąd została uznana przez WHO za  chorobę społeczną. Szacuje się, że co roku przybywa około 2 mln nowych niepłodnych par i  liczba ta niestety stale wzrasta! Problem z poczęciem dziecka ma już co czwarta para w Polsce (14-20% populacji w wieku rozrodczym – ok. 1,5 mln osób), a w następnych latach może to dotyczyć nawet co trzeciej pary.

Możemy mówić o 4 rodzajach niepłodności: żeńskiej (~30% przypadków), męskiej (40-60% przypadków), małżeńskiej (20% przypadków) i idiopatycznej (10-14% przypadków). Warto zaznaczyć, że udział czynnika męskiego w niepłodności małżeńskiej wykazuje tendencję wzrostową! W przypadku mężczyzn niepowodzenia rozrodu z przyczyn genetycznych objawiają się najczęściej brakiem plemników, ich niezdolnością do zapłodnienia komórki jajowej lub poronieniami płodów, które odziedziczyły ojcowski chromosom z anomalią. Ocenia się że około 20% przypadków niepowodzeń rozrodu u mężczyzn spowodowanych jest właśnie nieprawidłowościami genetycznymi.

Kiedy powinno się wziąć pod uwagę podłoże genetyczne niepłodności męskiej?

Na pewno w przypadku:

    • azoospermii
    • znacznego stopnia oligoastenozoospermii (liczba plemników niższa niż 5mln/ml)
  • nawracających strat ciąż u partnerki
  • Wykrywanie delecji w regionie AZF chromosomu Y (po kliknięciu szczegóły jak niżej)

Informacja o badaniu

Region AZF jest zlokalizowany w długim ramieniu chromosomu Y i zawiera geny kodujące białka odpowiedzialne za prawidłowy przebieg powstawania męskich komórek rozrodczych (proces spermatogenezy). Delecje w regionie AZF warunkują brak lub upośledzenie funkcji białek zaangażowanych w powstawanie plemników. W przypadku około 25% mężczyzn, u  których występują problemy z płodnością występują delecje w regionie AZF chromosomu Y. Jednocześnie około 5-15% mężczyzn z prawidłowym kariotypem i  azoospermią lub ciężką oligozoospermią ma delecje w regionie AZF. Częstotliwość występowania delecji regionu AZFa, AZFb i AZFc to odpowiednio: 0,5-4%, 1-5% , 80%.

Celem badania jest wykrywanie delecji w regionie AZF chromosomu Y poprzez analizę 8 markerów (badanie podstawowe) i 13 markerów (badanie rozszerzone) (tabela I i II) w  regionie AZF ww. chromosomu zgodnie z wytycznymi European Academy of Andrology (EAA) i  European Molecular Genetics Quality Network (EMQN) (2014).1 z wykorzystaniem metody multiplex PCR (zestaw Devyser AZF v2, IVD) i  sekwenatora SeqStudio Genetic Analyzer (Applied Biosystems). Badanie przeprowadza się stosując materiał kontrolny o  prawidłowych genotypach męskim i żeńskim oraz z  zastosowaniem kontroli dla metody PCR (fragmenty kontrolne ZFX/ZFY i sY14 (SRY) oraz  próby odczynnikowej dla PCR.1 Wynik prawidłowy to brak wymienionych delecji – obecność pików odpowiadających wszystkim fragmentom wskazanym w tabeli oraz  prawidłowych wynikach dla kontroli. Wynik prawidłowy nie wyklucza dodatkowych innych genetycznych i niegenetycznych przyczyn niepłodności męskiej.

Tabela I. Markery analizowane w ramach badania podstawowego.

STS

Locus

Region AZF/kontrola

sY84 Yq11.221 AZFa
sY86 Yq11.221 AZFa
sY127 Yq11.223 AZFb
sY134 Yq11.223 AZFb
sY254 Yq11.23 AZFc
sY255 Yq11.23 AZFc
ZFX/ZFY Xp22.11/Yp11.2 Kontrola amplifikacji
sY14 Yp11.2 Kontrola amplifikacji

Tabela II. Markery analizowane w ramach badania rozszerzonego.

STS

Locus

Region AZF/kontrola

sY82 Yq11.21 AZFa
sY83 Yq11.21 AZFa
sY1065 Yq11.221 AZFa
sY88 Yq11.221 AZFa
sY105 Yq11.222 AZFb
sY121 Yq11.222 AZFb
sY1192 Yq11.223 AZFb
sY153 Yq11.223 AZFb
ZFX/ZFY Xp22.11/Yp11.2 Kontrola amplifikacji
sY14 Yp11.2 Kontrola amplifikacji
sY1291 Yq11.223 AZFc
sY1191 Yq11.223 AZFc
sY160 Yq.12 heterochromatyna

Czułość badania >97%

Specyficzność badania >99%

1 Krausz C. i wsp.  EAA/EMQN best practice guidelines for molecular diagnosis of Y-chromosomal microdeletions: state-of-the-art 2013. Andrology, 2014; 2, 5–19.

2 Colaco S., Modi D.  Genetics of the human Y chromosome and its association with male infertility. Reprod Biol Endocrinol; 2018 Feb 17;16(1):14.

Nasze laboratorium posiada certyfikat EMQN (European Molecular Quality Network) w  zakresie genotypowania i interpretacji wyników dla identyfikacji mikrodelecji AZF chromosomu Y w  niepłodności męskiej.

Rodzaj badania CENA
AZF PCR 1 etap DEVYSER 450 zł
AZF PCR 2 etap DEVYSER 250 zł
BRCA1, BRCA2 550 zł
BRCA2 -6 mutacji 490 zł
CFTR niepłodność – metoda Devyser 380 zł
CHEK2 + NOD2 -Onkologia 350 zł
Diagn. niepł. – wykr. mut. w gen. CFTR 380 zł
Fish po poronieniu 850 zł
Hemachromatoza mutacje w genie etap II 420 zł
Hemachromatoza mutacje w genie etap III 640 zł
Hemochromatoza mutacje w genie etap I 250 zł
HPV 14 genotypów (PCR) 160 zł
Kariotyp 1 osoba 400 zł
Kariotyp para 800 zł
Neisseria Chlamydia Myco 195 zł
Neisseria genorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium (ilościowy PCR) 195 zł
Onkologia (1 mutacja) 130 zł
Onkologia (pakiet)dziedziczny rak piersi 550 zł
Oznaczenie Płci metodą PCR 390 zł
PALB2 – Onkologia 250 zł
Rak jelita grubego – sekw. mut. w genach 520 zł
Rak płuca – 1 mutacja 120 zł
Rak płuca – mutacja w genach 390 zł
Rak płuca -sekwencjonowanie met. Sagnera 120 zł
Rak prostaty – test wysokiego ryzyka 520 zł
Trombofilia  6 mutacji metoda DEVYSER 380 zł
Trombofilia 1 mutacja 150 zł
Ureaplasma parvum/urealyticum 195 zł
Zaburzenia krzepnięcia PROS1 i PROC 620 zł
Rodzaj badania CENA
AZF PCR 1 etap DEVYSER 450 zł
AZF PCR 2 etap DEVYSER 250 zł
BRCA1, BRCA2 550 zł
BRCA2 -6 mutacji 490 zł
CFTR niepłodność – metoda Devyser 380 zł
CHEK2 + NOD2 -Onkologia 350 zł
Diagn. niepł. – wykr. mut. w gen. CFTR 380 zł
Fish po poronieniu 850 zł
Hemachromatoza mutacje w genie etap II 420 zł
Hemachromatoza mutacje w genie etap III 640 zł
Hemochromatoza mutacje w genie etap I 250 zł
HPV 14 genotypów (PCR) 160 zł
Kariotyp 1 osoba 400 zł
Kariotyp para 800 zł
Neisseria Chlamydia Myco 195 zł
Neisseria genorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium (ilościowy PCR) 195 zł
Onkologia (1 mutacja) 130 zł
Onkologia (pakiet)dziedziczny rak piersi 550 zł
Oznaczenie Płci metodą PCR 390 zł
PALB2 – Onkologia 250 zł
Rak jelita grubego – sekw. mut. w genach 520 zł
Rak płuca – 1 mutacja 120 zł
Rak płuca – mutacja w genach 390 zł
Rak płuca -sekwencjonowanie met. Sagnera 120 zł
Rak prostaty – test wysokiego ryzyka 520 zł
Trombofilia  6 mutacji metoda DEVYSER 380 zł
Trombofilia 1 mutacja 150 zł
Ureaplasma parvum/urealyticum 195 zł
Zaburzenia krzepnięcia PROS1 i PROC 620 zł