Celem projektu są bezpłatne badania prenatalne dla kobiet do 35 roku życia.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 640 884,87 PLN

Wszystkie świadczenia oferowane w projekcie są bezpłatne

Rekrutację rozpoczynamy już od 15 września 2018 r.

 W programie mogą uczestniczyć panie:

  •  do 35 roku życia (tj. nie przekroczyły 35 roku życia w chwili zgłoszenia);
  • ciąża nie przekroczyła 20 tygodnia licząc od daty ostatniej miesiączki lub ustalonego podczas badania usg w trakcie pierwszej wizyty u lekarza prowadzącego ciążę, terminu porodu;
  • są z województwa śląskiego (wg Kodeksu Cywilnego – art 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu);
  • które nie są objęte tożsamym wsparciem finansowanym w ramach innych projektów ze środków publicznych, unijnych oraz NFZ;
  • które nie mają wskazań do objęcia tożsamym wsparciem finansowanym w ramach innych projektów ze środków publicznych, unijnych oraz NFZ;
 • do uczestnictwa w programie nie jest wymagane skierowanie lekarskie,

Ponadto do udziału w projekcie zapraszamy mężczyzn, partnerów kobiet ciężarnych spełniających powyższe warunki.

W projekcie zaplanowano realizację następujących form wsparcia:

 • Badania biochemiczne I trymestru i II trymestru;
 • Badania USG;
 • konsultacje lekarskie;
 • konsultacja chirurgiczna w przypadku wykrycia wady zgodnie z zaleceniami lekarza ginekologa;
 • konsultacja psychologiczna w przypadku wykrycia wady zgodnie z zaleceniami lekarza ginekologa;
 • konsultacje lekarskie i zabiegi specjalistyczne w ramach tzw. ścieżki specjalistycznej w przypadku wykrycia wady zgodnie z zaleceniami lekarza ginekologa;

O kolejności przyjęć również decydują względy medyczne (np. tydzień ciąży).

Weryfikacji zgłoszeń dokonuje biuro projektu w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej 11 pawilon A1.

Aby mieć możliwość wzięcia udziału w programie należy:

 • złożyć dokumenty dla kandydata – do pobrania poniżej

Pliki do pobrania:

regulamin – „Świadoma matka – zdrowe dziecko”

załącznik 1

załącznik_1a

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

załącznik nr 2 (deklaracja uczestnictwa w projekcie) – dostępny w siedzibie firmy.

załącznik_nr_3

załącznik_nr_4

Zapewniamy profesjonalna opiekę

Umów się na wizytę
SZYBKI KONTAKT

ul. Główna 11 - pawilon A1
41-711 Ruda Śląska
e-mail: fundacja@godulahope.pl