Celem projektu są:

Dofinansowanie projektu z UE: 1 640 884,87 PLN

Wkład publiczny w PLN: 1 795 321,09

Wszystkie świadczenia oferowane w projekcie są bezpłatne

Rekrutację rozpoczynamy już od 15 września 2018 r.


Badania prenatalne:


W programie mogą uczestniczyć panie:

 •  do 35 roku życia (tj. nie przekroczyły 35 roku życia w chwili zgłoszenia);
 • ciąża nie przekroczyła 20 tygodnia licząc od daty ostatniej miesiączki lub ustalonego podczas badania usg w trakcie pierwszej wizyty u lekarza prowadzącego ciążę, terminu porodu;
 • są z województwa śląskiego (wg Kodeksu Cywilnego – art 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu);
 • które nie są objęte tożsamym wsparciem finansowanym w ramach innych projektów ze środków publicznych, unijnych oraz NFZ;
 • które nie mają wskazań do objęcia tożsamym wsparciem finansowanym w ramach innych projektów ze środków publicznych, unijnych oraz NFZ;
 • do uczestnictwa w programie nie jest wymagane skierowanie lekarskie,

Ponadto do udziału w projekcie zapraszamy mężczyzn, partnerów kobiet ciężarnych spełniających powyższe warunki.

(opis etykiety)W projekcie zaplanowano realizację następujących form wsparcia:

 • Badania biochemiczne I trymestru i II trymestru;
 • Badania USG;
 • konsultacje lekarskie;
 • konsultacja chirurgiczna w przypadku wykrycia wady zgodnie z zaleceniami lekarza ginekologa;
 • konsultacja psychologiczna w przypadku wykrycia wady zgodnie z zaleceniami lekarza ginekologa;
 • konsultacje lekarskie i zabiegi specjalistyczne w ramach tzw. ścieżki specjalistycznej w przypadku wykrycia wady zgodnie z zaleceniami lekarza ginekologa;

O kolejności przyjęć również decydują względy medyczne (np. tydzień ciąży).

Weryfikacji zgłoszeń dokonuje biuro projektu w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej 11 pawilon A1.


Szkolenia:

06 marca 2021 r. Komunikacja interpersonalna z pacjentem w warunkach pandemiiszkolenie online.

Termin: 6 marca 2021 r. (sobota) w godzinach 9.00-16.00 – obowiązuje kolejność zgłoszenia, formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.

Program Szkolenia – (pobierz)

Celem zgłoszenia należy prawidłowo wypełnić:
– załącznik nr 1a do regulaminu – (pobierz)
W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu tel: 784404427 do 16:00.
Dodatkowo konieczne będą niżej wskazane dokumenty.
– oświadczenie dot pomocy de minimis – (pobierz)
W przypadku zgłoszenia na szkolenie przez zakład pracy lub indywidualną działalność gospodarczą należy wypełnić:
– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – (pobierz)

Zgłoszenia można przesyłać do 5 marca na adres mailowy : spotkania@genom.pl.


aktualny regulamin – „Świadoma matka – zdrowe dziecko” wersja z dnia 04.03.2021

Aby mieć możliwość wzięcia udziału w programie należy:

 • złożyć dokumenty dla kandydata – do pobrania poniżej

Pliki do pobrania:

wywiad epidemiologiczny

regulamin – „Świadoma matka – zdrowe dziecko” wersja z dnia 04.03.2021

załącznik 1

załącznik_1a

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

załącznik nr 2 (deklaracja uczestnictwa w projekcie) – dostępny w siedzibie firmy.

załącznik_nr_3

załącznik_nr_4

Zapewniamy profesjonalna opiekę

Umów się na wizytę
SZYBKI KONTAKT

ul. Główna 11 - pawilon A1
41-711 Ruda Śląska
e-mail: fundacja@godulahope.pl