Fundacja HOPE GODULA

Fundacja na Rzecz Programu Wczesnego Rozpoznawania Chorób Nowotworowych u Kobiet Godula Hope w Rudzie Śląskiej prowadzi swoją działalność od ponad 25 lat. Została powołana do życia aktem notarialnym w dniu 26 września 1997 roku. Wpis do KRS uzyskała prawie miesiąc później tj. 22 października.

Celem Fundacji jest propagowanie szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej oraz edukacji medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem różnych chorób nowotworowych u kobiet, w tym przede wszystkim raka jajnika, nazywanego z uwagi na swój długi bezobjawowy przebieg „cichym zabójcą”. Od początku istnienia Fundacji w ramach działań statutowych wykonano ok. 50 tys. badań przesiewowych USG miednicy małej, ratując wiele Pań przed tą groźną chorobą. Ponadto Fundacja realizując szeroko pojętą politykę prozdrowotną bierze udział w wydarzeniach promujących zdrowy tryb życia, organizuje tzw. „białe soboty”, podczas których wykonywane są nieodpłatnie badania profilaktyczne, w tym laboratoryjne czy ultrasonograficzne oraz comiesięczne spotkania edukacyjne z cyklu „Moda na zdrowie” z udziałem gości – wybitnych ekspertów z zakresu różnych dziedzin związanych z ochroną zdrowia.

Misją Fundacji jest otaczanie należytą opieką kobiet w każdym wieku. Gwarantują to wiedza i doświadczenie specjalistów z zakresu ginekologii, położnictwa, genetyki, ultrasonografii oraz innych dziedzin medycyny.

Fundacja udziela świadczeń medycznych zarówno w ramach działań statutowych jak i NZOZ GENOM. Prowadzi też własne laboratorium genetyczne, gwarantując najwyższą jakość wykonywanych badań.

Skip to content