BADANIA GENETYCZNE

Badanie genetyczne i korzyści z niego wynikające:

Badanie genetyczne pozwala na sprawdzenie poprawności sekwencji DNA pacjenta i wykrycie ewentualnych zmian tej sekwencji zwiększających ryzyko wystąpienia chorób o podłożu genetycznym.

Badanie genetyczne powinno zostać wykonane, jeśli:

 • u pacjenta podejrzewa się chorobę genetyczną i konieczne jest potwierdzenie diagnozy 

 • w rodzinie pacjenta występuje choroba genetyczna i konieczne jest określenie ryzyka zachorowania u pozostałych jej członków  

 • w rodzinie występuje określony typ nowotworu/nowotworów 

 • jeśli wyniki innych badań wykonywanych w czasie ciąży wskazują, że dziecko może być obarczone chorobą o podłożu genetycznym 

 • jeśli pacjent, ktoś z jego rodziny lub partner bądź ktoś z jego rodziny choruje na chorobę genetyczną, która może zostać przekazana przyszłemu potomstwu

 • w przypadku niepowodzeń rozrodu (dwa i więcej poronień lub martwe urodzenia)

 • kiedy chce się poznać płeć dziecka po poronieniu (w przypadku, gdy nie można jej w inny sposób określić

Zalety badania genetycznego

 • wykonuje się je tylko raz - wynik nie zmienia się przez całe życie

 • zyskuje się istotną wiedzę nie tylko dla siebie, ale również dla członków rodziny (w przypadku wykrycia zmian dziedzicznych krewni, rodzice i dzieci osób, u których wykryto mutację powinni również wykonać badanie genetyczne i pozostawać pod opieką Poradni Genetycznej)

 • pozwala na wcześniejsze wdrożenie profilaktyki

 • w przypadku osób chorych pozwala na dobranie odpowiedniej terapi

 • możliwość wykonania u osób w każdym wieku

 • duża wiarygodność i skuteczność (ponad 99%)

Skip to content