Druki do pobrania

Skierowanie do Programu Badań Prenatalnych

Poradania genetyczna – badania prenatalne

Skierowanie do pracowni USG

Badanie echokardiograficzne płodu

Deklaracja swiadomej zgody na wykonanie badań genetycznych w celu diagnostyki prenatalnej lub postnatalnej

Formularz świadomej zgody na przeprowadzenie diagnostyki wewnątrzmacicznej

Skierowanie na badania laboratoryjne

cytogenetyczne z płynu owodniowego lub kosmówki

Zlecenie na badania laboratoryjne

badania biochemiczne -test II (PAPP-A i wolna podjednostka β hCG)

Skierowanie na badania laboratoryjne

badania cytogenetyczne z krwi (limfocyty)

Skierowanie na badania laboratoryjne

Choroby nowotworowe (Badania Molekularne, onkologia)

Deklaracja swiadomej zgody na wykonanie badań genetycznych z tkanek poronionego płodu w celu oznaczenia płci płodu metodą FISH

Skierowanie na badania laboratoryjne w celu wykonania badań genetycznych z kosmówki poronionego płodu metodą PCR lub metodą FISH.

Skierowanie na badania laboratoryjne

Choroby nienowotworowe (Badania Molekularne)

Skierowanie na badania laboratoryjne w celu wykonania badań genetycznych z wymazu z dróg rodnych

Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących

KARTA WYWIADU GENETYCZNEGO

Skierowanie na badania laboratoryjne

Choroby nienowotworowe (Badania Molekularne)

WYWIAD EPIDEMIOLOGICZNY

Książka Instrukcji Laboratoryjnych

Pobranie, transport i przyjęcie materiału do badania z tkanek poronionego płodu w celu oznaczenia płci płodu metodą cytogenetyki molekularnej FISH lub metodą PCR – I-BC/15

Przygotowanie Pacjentki do pobrania wymazu w kierunku diagnostyki HPV

Informacje ustawowe

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną – Fundacja Godula Hope

Skip to content