NASI SPECJALIŚCI

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sodowski

Specjalista Ginekologii i Położnictwa
Specjalista Perinatologii

dr n. med. Aneta
Walaszek-Gruszka

Specjalista Ginekologii i Położnictwa

dr n. med. Henryka Sodowska

Specjalista Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej Genetyki Medycznej

lek. med. Ruçi
Aleksandra

Specjalista Ginekologii i Położnictwa

dr hab. n. med. Agata Włoch

Specjalista Pediatrii i Kardiologii Dziecięcej

lek. med. Daria
Wojtowicz

Ginekologia i Położnictwo

lek. med. Leszek Szendzielorz

Ginekologia i Położnictwo

dr n. med. Anatol Wodołażski

Specjalista Patomorfologii

lek. med. Małgorzata Milejska - Lewandowska

Specjalista Ginekologii i Położnictwa

lek. med. Konrad
Poseniak

Radiologia i Diagnostyka Obrazowa

lek. med. Ewelina
Stawicka – Ociepka

Specjalista Ginekologii i Położnictwa

lek. med. Ewa
Janowska – Tyc

Ginekologia i Położnictwo

lek. med. Maisa
Manasar-Dyrbuś

Ginekologia i Położnictwo

Lek. med. Marta
Nycz - Bochenek

Specjalista Genetyki Klinicznej

lek. med. Wojciech
Kurpas

Radiologia i Diagnostyka Obrazowa

lek. med. Maria
Zieleźnik – Suchanek

Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Dr n. med. Jakub
Staniczek

Specjalista Perinatologii, Ginekologii
i Położnictwa

Lek. med. Barbara
Pacut

Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Skip to content