REGULAMIN INFORMACYJNY – POLITYKA INFORMACYJNA
zawierający obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO, politykę cookie.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe na potrzeby realizowanych usług medycznych jest GODULA HOPE z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej 11 pawilon A1.
JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Pod adresem e-mail rodo@godulahope.pl lub pisemnie na adres: GODULA HOPE Ruda Śląska ul. Głównej 11 pawilon A1 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY STRON

Państwa dane osobowe oraz i szczególne są przetwarzane w celu:

CZY PAŃSTWO MUSICIE PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE
Podanie danych osobowych w związku ze świadczonymi usługami medycznymi jest obowiązkowe. Ich niepodanie uniemożliwia do dostęp do usług medycznych ze względu na ciążące na nas obowiązki prawne.
Nie musicie Państwo wskazywać osób uprawnionych do informacji medycznej oraz dokumentacji, a także nie musicie podawać adresu e – mail, ponieważ podanie tychże danych jest dobrowolne.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

PAŃSTWA PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Macie Państwo prawo dostępu i wglądu do treści sowich danych osobowych, ich sprostowania uzupełnienia, poprawienia – w wypadku gdy dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe.
W zakresie ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia przysługuje Państwo takie prawo WYŁĄCZNIE w zakresie danych udzielonych do celów marketingowych i w wypadku niektórych zgód.
Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, niepodleganiu zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Waszych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

PRAWO DO SPRZECIWU

Macie Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w następujących wypadkach:
przetwarzanie danych osobowych odbywa się dla celów statystycznych,
przetwarzanie danych osobowych odbywa się dla celów marketingowych, w tym są profilowane dla tego celu.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczonymi przez nas usługami medycznymi będą przechowywane przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

Ponadto dane będą przechowywane w celu:

Dane osobowe są również przechowywane dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Firma nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

COOKIES

Nasza strona wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Państwa komputerze, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych.
2. W ramach naszej strony mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże użytkownicy naszej strony mogą w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies korzystając z panelu cookies.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować lub dopuszczać obsługę plików cookies . Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że nie będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym nie będziemy przechowywać informacji w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
Dlatego też proszę zaznacz przycisk „zgadzam się” jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług Naszej Strony , udostępnianych zarówno w wersji „desktop”, jak i „mobile”, w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies przez nas (w tym na ich analizowanie i profilowanie w celach marketingowych) .Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać

4. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszej strony, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jakim jest ta strona z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Skip to content