W poradni genetycznej udzielane są porady dla trzech grup pacjentów:

  • pacjentki w ciąży w ramach programu badań prenatalnych, u których stwierdzono wzrost ryzyka urodzenia dziecka z zespołem wad genetycznych lub obciążonym wywiadem genetycznym
  • pacjenci z niepowodzeniami w rozrodzie (poronienia, urodzenie dziecka z wadami , niepłodność , do zapłodnienia pozaustrojowego in vitro, obciążony wywiad rodzinny chorobami genetycznymi np. mukowiscydozą, zespołami wad genetycznych , nosicielstwo nieprawidłowości chromosomowych)
  • pacjenci z obciążonym wywiadem rodzinnym chorobami nowotworowymi (nowotworami piersi i jajnika) i pacjentki z rozpoznanym nowotworem piersi lub jajnika
  • w trakcie porady po zakwalifikowaniu do badań genetycznych wydawane jest skierowanie na badania, następnie laboratorium wyznacza termin pobrania materiału do badania.
  • pacjenci z udokumentowaną chorobą zakrzepowo-zatorową.