PORADNICTWO GENETYCZNE

W poradni genetycznej udzielane są porady dla następujących grup pacjentów:

  • pacjentki w ciąży w ramach programu badań prenatalnych, u których stwierdzono wzrost ryzyka urodzenia dziecka z zespołem wad genetycznych lub obciążonych wywiadem genetycznym

  • pacjenci z niepowodzeniami w rozrodzie (poronienia, urodzenie dziecka z wadami , niepłodność, do zapłodnienia pozaustrojowego in vitro, wywiad rodzinny obciążony chorobami genetycznymi np. mukowiscydozą, zespołami wad genetycznych , nosicielstwo nieprawidłowości chromosomowych)

  • pacjenci z wywiadem rodzinnym obciążonym chorobami nowotworowymi (nowotworami piersi i jajnika) i pacjentki z rozpoznanym nowotworem piersi lub jajnika

  • pacjenci z udokumentowaną chorobą zakrzepowo-zatorową

  • pacjenci z podejrzeniem lub rozpoznaniem klinicznym choroby genetycznej (np. SMA, mukowiscydoza, choroba Hungintona, dystrofie mięśniowe)

Jak wygląda konsultacja?

W trakcie porady po zakwalifikowaniu do badań genetycznych wydawane jest skierowanie na badania, następnie laboratorium wyznacza termin pobrania materiału do badania. 

Co należy zabrać ze sobą na poradę genetyczną?

  • dowód osobisty

  • skierowanie do poradni

  • dokumentację medyczną

Skip to content