Szanowny Panie/ Szanowna Pani,

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r nowego ogólnoeuropejskiego rozporządzenia dotyczącego ochrony Pana/ Pani danych osobowych, które przewiduje szereg dodatkowych wymagań dotyczących sposobu,  w jaki nasza firma  możę wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe, chcielibyśmy udzielić informacji w tym zakresie.

W trosce o Pana/ Pani bezpieczeństwo, a także transparentność przetwarzania danych osobowych przez naszą Fundację GODULA HOPE postanowiliśmy przekazać Panu/Pani nowe, dodatkowe informacje zgodnie z art.13 RODO.

Informacje te stanowią uzupełnienie informacji dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, przekazanych przy założeniu Historii Choroby lub w momencie podpisania formularzy zgód wyrażonych na dostęp do informacji, dokumentacji medycznej oraz na różnego rodzaju świadczone przez nas usługi medyczne.

W związku z powyższym pragniemy poinformować Pana/Panią, że:

Wyrażam zgodę na nagrywanie  rozmów telefonicznych, w tym teleporad  przez Fundację Godula Hope. Oświadczam, że jestem świadoma iż brak takiej zgody jest jednoznaczny z brakiem możliwości skorzystania z usług medycznych świadczonych drogą telefoniczną.*

Skip to content